آلبوم من ◂ پورمحمدی در محضر آیت الله مکارم شیرازی
آیت الله پورمحمدی در محضر در محضر آیت الله العظمی مکارم شیرازی