آلبوم من ◂ عمامه گذاری
عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه مراغه بدست آیت الله پورمحمدی